Tłumacz Migam

Dzieci są skrzydłami człowieka

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światowa Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Ratyfikowały ją 193 państwa. Warto podkreślić, że inicjatorami tego pomysłu byli polscy prawnicy Instytutu Nauk Prawnych PAN, zaś inspiracją dla jej twórców była myśl Janusza Korczaka, który głosił ideę podmiotowego traktowania dziecka. Od 2014r. dzień przyjęcia Konwencji przez ONZ obchodzony jest jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

  Dzieci są skrzydłami człowieka to hasło, które towarzyszyło nauczycielom i uczniom z ZSG Niechcice podczas tegorocznego apelu poświęconego 26. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu, który na tę okazję przygotował Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak. Następnie cała społeczność szkolna obejrzała prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat samej Konwencji oraz praw dziecka. Apel uświetniły występy wokalne uczennic naszej szkoły oraz inscenizacja fragmentu Króla Maciusia I w wykonaniu uczniów klasy szóstej.

     Wszyscy mają nadzieję, że nie tylko ten dzień będzie  przypominał o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.