Tłumacz Migam

Urząd Gminy w Rozprzy realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.2