Tłumacz Migam

6 rocznica koronacji obrazu Matki Życia w Rozprzy oraz uroczyste poświęcenie zegara

14 listopada 2009 roku w kościele parafialnym p.w. N.M.P Matki Życia w Rozprzy odbyła się koronacja obrazu Najświętszej Marii Panny. Uroczystość tę poprowadził metropolita częstochowski arcybiskup Sławomir Nowak w asyście metropolity lubelskiego arcybiskupa Józefa Życińskiego. Obraz został koronowany po 300 latach od podarowania go do kościoła parafialnego w Rozprzy. Na pamiątkę koronacji w 6 rocznicę tego wydarzenia w czwartek, 12 listopada br. odbyła się msza święta. Celebrował ją ks. arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo. We mszy uczestniczyli zaproszeni księża z okolicznych parafii, mieszkańcy, a władze samorządowe reprezentowali: wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz przewodniczący rady gminy Rozprza – Tomasz Gemel.

            W trakcie mszy świętej odbyło się również jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności lokalnej. Ks. Arcybiskup poświęcił nowozamontowany zegar na wieży kościelnej. Pomysł zamontowania zegara na 4 strony świata był wspólną inicjatywą proboszcza ks. prałata Wiesława Płomińskiego – Honorowego Obywatela Gminy Rozprza, wójta gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka oraz sołtys Rozprzy – Krystyny Famulskiej. Zegar został zamontowany na pamiątkę obchodów 950-lecia Rozprzy, które przypadły w tym roku. Inicjatywa ta nie doszłaby do skutku gdyby nie wielka pomoc mieszkańców w zbiórce pieniędzy. Wójt w swym przemówieniu podziękował mieszkańcom za szczodrość i dobre serce, księdzu proboszczowi i pani sołtys za wspólną pracę na rzecz odbudowy zegara, a także pracownikom urzędu gminy, którzy osobiście włączyli się w tę inicjatywę: skarbnikowi gminy – Bogdanowi Góreckiemu oraz Annie Toma. Po poświęceniu zegara mieszkańcy wysłuchali koncertu „Cuda Maryjne” w wykonaniu artystów Polskiego Teatru Historii w Mikołowie.