WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2016 rok