Tłumacz Migam

Przedszkole przy szkole

W dniu 02.11.2015 r. w 8 oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Rozprza odbyły się uroczyste podsumowania Projektu „Przedszkole przy szkole” realizowanego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W spotkaniach uczestniczyli: Janusz Jędrzejczyk - Wójt Gminy Rozprza, Michał Tokarski Koordynator Projektu, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedszkolaki. Goście mogli zobaczyć jak wiele radości dają przedszkolakom zakupione nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne.

Przy okazji spotkań Wójt Gminy przekazał oddziałom przedszkolnym sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu oraz podsumował kończący się projekt.

- Te dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej, pozwoliły nam stworzyć podobne, optymalne warunki do nauki, zabawy i zajęć opiekuńczo-wychowawczych we wszystkich oddziałach - mówi wójt Janusz Jędrzejczyk - Zapewnienie takich warunków jest jednym z priorytetów działań gminy i jej polityki prorodzinnej. Myślę, że to dobra wiadomość szczególnie dla przedszkolaków i ich rodziców - dodaje włodarz.

Projekt realizowany był w 5 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Rozprza. Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w Gminie Rozprza poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich. Dzięki środkom pozyskanym przez gminę oddziały przedszkole otrzymały wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości, meble, rolety, wyposażenie wypoczynkowe, meble do wyposażenia szatni, sprzęt ICT m.in. tablice interaktywne, kserokopiarki, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i zabawki.  A oddziały w Nowej Wsi i Mierzynie dodatkowo otrzymały wyposażenie placów zabaw. Wartość dofinansowania w ramach projektu wyniosła – 463 940,64 zł.